Wydarzenia

I Komunia Święta

"piewsza komuniaWybieram Cię Jezu
na przewodnika
po wszystkich krętych
ścieszkach mego życia.
Bądź drogą,
bądź światłem,
które nie znika.
Niech oczy moje
nieustannie cieszą się Tobą,
wciąż do Ciebie się śmieją.
Stań się, Jezu, dla mnie
moją pieśnią wesela.
Szukałem Prawdy-
Znalazłem Przyjaciela"
 

Sakrament Eucharystii jest najpełniejszym objawieniem miłości Bog do człowieka. Przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezus Chrystus stał się nie tylko jedyną drogą, prawdą, ale życiem, które udziela się wiernym poprzez udział w darze Eucharystii. Miłość miłosierna Trójjedynego przekracza granice czasu i miejsca, aby w tajemnicy konsekrowanego Ciała i Krwi Pańskiej znaleźć miejsce w sercu i duszy wierzącego chrześcijanina.

Dziękujemy Bogu, że w tym roku trzynaścioro dzieci w naszej parafii poprzez Sakrament Pokuty, przygotowało swe dusze na spotkanie z Panem Jezusem Eucharystycznym. Niech to pierwsze spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym będzie początkiem ich przyjaźni z Tym, który je do Swej bliskości dopuszcza. Niech staną się żywą monstrancją, niosącą Boga wszędzie tam, gdzie dane będzie im być. Pan Jezus, który zamieszka w ich sercach niech będzie ich siłą do życia w miłości, pokoju zarówno w życiu dziecięcym, młodzieńczym, jak i dorosłym.

Do Pierwszej Komunii św. w tym roku przystąpili:
Kacper Abramowicz
Jakub Baber
Tobiasz Ciupek
Konrad Fortuna
Krzysztof Kara
Oliwia Korpacka
Szymon Kostur
Maja Kowalska
Wiktoria Michalska
Adrian Nowak
Michał Wołoch
Jakub Kwiatkowski
Oliwia Sarota (mp)

 

Zobacz zdjęcia (fot. Natalia Gądek)