Wydarzenia

Nowi ceremoniarze w naszej parafii

ceremoniarzePo całorocznej formacji duchowej i intelektualnej w naszej wspólnocie parafialnej mamy dwóch nowych ceremoniarzy liturgicznych: Karola Michałka i Mateusza Onika. Wczoraj (22.09.2018 r.) w Gródku nad Dunajcem z rąk ks. bpa Leszka Leszkiewicza otrzymali błogosławieństwo i świadectwo ukończenia kursu ceremoniarza. Jest to najwyższy stopień w formacji liturgicznej, który uzyskuje się po skończeniu diecezjalnego kursu dla ceremoniarzy.

Ceremoniarz odpowiedzialny jest za całościowe przygotowanie liturgii, przeprowadzanie spotkań aspirantów, ministrantów i lektorów, czuwa nad właściwym przebiegiem i porządkiem obrzędów liturgicznych, dba o wyznaczenie funkcji podczas każdej liturgii. Ceremoniarz systematycznie poznaje najważniejsze zasady liturgiczne, zgłębia ducha całej liturgii poprzez lekturę książek i artykułów, kursy, szkolenia, rekolekcje, a nade wszystko poprzez częste i gorliwe uczestniczenie w liturgii. Gratuluję nowym ceremoniarzom, a także ich rodzicom. Szczęść Boże!!!

Zdjęcia i artykuł w tygodniku "Gość Niedzielny" - zakończenie kursu dla ceremoniarzy - kliknij TU