Wydarzenia

poswiecenie kapliczki 007Od kilku miesięcy trwały przygotowania i prace związane z postawieniem nowej kapliczki Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii. W związku z tym, że stara kapliczka była zniszczona, a obraz przez warunki atmosferyczne wypłowiały, mieszkańcy okolicznych domów zgodzili się na pomysł postawienia nowej kapliczki. Realizacja pomysłu trwała kilka miesięcy przy udziale wielu osób. Zwieńczeniem tego dzieła było poświęcenie nowej kapliczki 8 września 2018 r. w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Rozpoczecie r szkolnego 034Drodzy  Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie. Minęły wakacje. Skończył się zasłużony wakacyjny wypoczynek, zaczyna się konieczny trud dalszego rozwoju. Warto podjąć trud pilnej, solidnej nauki w szkole a także wysiłek gorliwego  korzystania z lekcji religii. Każdy z nas otrzymał od Pana Boga różne talenty. Dlatego powinniśmy z każdym rokiem życia starać się troszczyć o rozwój tych talentów. Mamy się starać o zdrowie naszego ciała, czyli o rozwój  fizyczny i o rozwój zasobu naszych wiadomości i stylu zachowania, czyli potrzeba troszczyć się o rozwój ciała i ducha a to wymaga podejmowania trudu i wysiłku każdego z nas

dozynki 0119 sierpnia br., po dwunastu latach, nasza miejscowość miała honor ponownie być gospodarzem gminnych dożynek. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., odprawioną w kościele w Świebodzinie pod przewodnictwem ks. Marcina Płanety, z udziałem ks. Józefa Bobowskiego, proboszcza w Pleśnej. Liturgia rozpoczęła się od poświęcenia wieńców żniwnych, jakie przywieźli przedstawiciele poszczególnych sołectw z terenu gminy Pleśna. Oprawę liturgiczną Mszy św. ubogacił śpiew chóru oraz zaangażowanie wielu parafian. Wyrazem wdzięczności Bogu za tegoroczne plony były słowa modlitwy, a także dary ołtarza – chleb upieczony z mąki z tegorocznych zbóż, owoce i warzywa, wino i miód. We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych z wójtem gminy Pleśna Józefem Knapikiem na czele. Po jej zakończeniu barwny korowód dożynkowy przejechał do centrum Pleśnej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

wienceW uroczystość Wniebowzięcia NMP w naszej parafialnej świątyni przez wspólną modlitwę dziękowaliśmy Panu Bogu za obfitość tegorocznych plonów, wyrażając przy tym wdzięczność ludziom pracującym na roli. Świebodzińscy parafianie jak co roku przynieśli tego dnia do ołtarza chleb - dzieło ciężkiej pracy tutejszych rolników, miód - owoc pracy pszczół, oraz wino. Poprzez wspaniałe wieńce żniwne i bukiety z kwiatów oraz ziół uczciliśmy Matkę Bożą w tajemnicy Wniebowzięcia. Tradycja mówi, że po trzech dniach od śmierci Matki Bożej, kiedy odsunięto kamień grobu, ciała Bogurodzicy w grobie nie było. Znaleziono tylko prześcieradło wypełnione kwiatami, z których unosił się wspaniały zapach, dlatego też święto to w polskiej tradycji nosi nazwę Matki Bożej Siewnej.

odpust 001W naszej parafii jak co roku odbył się odpust związany ze wspomnieniem patrona naszej parafii,  św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika.  Sumę odpustową poprowadził oraz wygłosił  Słowo Boże  ksiądz prałat Jan Dargiewicz pracujący na Ukrainie w diecezji odesko-symferopolskiej. W trakcie uroczystości odpustowej przeżywaliśmy również jubileusz 25-lecia ślubów wieczystych naszej rodaczki siostry Małgorzaty Zabawy ze zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. Życzenia w imieniu parafian złożyła Jubilatce pani Irena Barszcz, dyrektor szkoły. Liturgię uroczystości odpustowej ubogacił śpiew chóru parafialnego.