Wydarzenia

porzadki wiosna 039Sprzyjająca pogoda przyczyniła się do wczesnego rozpoczęcia prac remontowo-porządkowych wokół kościoła. Wykonane zostało oczyszczenie i umycie chodnika procesyjnego. Pracę tę wykonali nasi szafarze Komunii Świętej dzięki pomocy ks. proboszcza Piotra Grzanki z parafii NSPJ w Dębicy - Latoszynie, który użyczył nam profesjonalnego kerchera do mycia.

Uporządkowano i dosadzono wiele krzewów wokół naszej parafialnej świątyni. W tę pracę zaangażowało się wiele pań i panów, którym składam serdeczne Bóg zapłać. Osoby, które upiększały nam otoczenie to: Beata Kamińska, Paweł Kamińskił, Marta Rzepka, Oliwia Rzepka, Filip Rzepka, Jakub Budzik, Patryk Marmol, Marek Górka,Barbara Gumułka.

Niedziela Biblijna plakatNadchodząca niedziela 15 kwietnia to X Niedziela Biblijna, która rozpocznie Tydzień Biblijny oraz drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Wydarzeniom tym towarzyszy hasło „ Weźmijcie Ducha Świętego (J 20,22).

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego ma na celu  ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. W tym roku przedmiotem lektury będzie List do Rzymian św. Pawła Apostoła.

misterium 27W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, czyli 8 kwietnia, mogliśmy uczestniczyć w Misterium Męki Pańskiej, jakie przedstawiła w naszym kościele młodzież z Pleśnej. Podobnie jak rok temu Młodzieżowa Grupa Apostolska, działająca w tamtejszej parafii, przygotowała piękną inscenizację wydarzeń, które rozpamiętujemy szczególnie w Wielkim Tygodniu oraz w oktawie Wielkanocy. Tym razem jednak scenariusz przedstawienia był inny, oparty głównie na ewangelicznych opisach męki, śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa.

W widowisko zaangażowała się duża grupa młodych ludzi wraz z ich opiekunem – ks. Michałem Dziewitem. Aktorzy z wielkim zaangażowaniem i pasją wcielali się w swoje role, pokazując nie tylko talenty aktorskie, ale i wokalne. Atmosferę misterium tworzyły także starannie dobrane stroje oraz wymowne efekty świetlne.

ZmartwychwstanieChrystus zmartwychwstał! Zmartwychwstał prawdziwie! Tym pozdrowieniem – kiedyś staropolskim, a dziś nadal żywym w liturgii wschodniej – powitał parafian ks. Proboszcz Marcin Płaneta, rozpoczynając kazanie na Mszy św. rezurekcyjnej. Poprzedziła ją uroczysta procesja, w czasie której wśród bicia dzwonów obwieszczaliśmy światu radosną nowinę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Była ona dopełnieniem Liturgii Wigilii Paschalnej z Wielkiej Soboty. Przy śpiewie wielkanocnej pieśni za krzyżem i figurą Chrystusa Zmartwychwstałego podążały kolejne asysty poprzedzające kapłana niosącego Najświętszy Sakrament – Ciało Zmartwychwstałego Pana.

DSC 0562Wraz ze złożeniem Jezusa do grobu, wydawało się, że wszystko się skończyło, bo zazwyczaj śmierć kończy wszystko. W tym przypadku było jednak inaczej. Trzeciego dnia Jezus powstał z martwych i pokazał, że pokładane w Nim nadzieje nie były daremne. Wraz z Jego zmartwychwstaniem, otwiera się droga i do naszego zmartwychwstania. Te prawdy uświadomiła nam Liturgia Wigilii Paschalnej, której w naszym kościele przewodniczył ks. Marcin Płaneta. Oprócz Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej na wielkosobotnią celebrację złożyła się też Liturgia Światła i Liturgia Chrzcielna.

Najważniejsza część tej uroczystości rozpoczęła się wieczorem przed kościołem, gdzie przy rozpalonym ognisku nastąpiło poświęcenie ognia, a celebrans umieścił na paschale symbole, które oznaczają, że Chrystus jest początkiem i końcem wszystkiego, do Niego należy czas i wieczność. Z zapalonym paschałem procesja weszła do kościoła, który stopniowo się rozjaśnił na znak, że Światło Chrystusa rozprasza ciemności grzechu.