Rada Parafialna

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w parafii.
Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

 

Parafialna Rada Duszpasterska Wybrana 15. 10. 2017 roku

Z wyboru:

rada parafialna 2017Barszcz Irena
Gumułka Barbara
Kuleński Grzegorz
Marczyk Bogusława
Michałek Piotr
Ocłoń Emil
Pieczonka Paweł
Rzepka Marcin
Seruś Stanisław
Skórka Tadeusz
Zelek Jacek
Ziaja Zbigniew

Z urzędu:
Kantor Urszula – organistka
Kantor Tadeusz – szafarz Eucharystii
Kara Leszek - szafarz Eucharystii

Z nominacji:
Danuta Kumorek – przedstawicielka grup parafialnych
Bogdan Tyrka – przedstawiciel Caritas