Straż Honorowa NSPJ

Straż Honorowa NSPJ

Bractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa zostało w Polsce kanonicznie założone przez bpa Antoniego Gałeckiego przy kościele Sióstr Wizytek w Krakowie, w 1869 roku, a dekretem nuncjusza Achillesa Rattiego zostało podniesione  do godności Arcybractwa dla całej Polski w 1919 r.

Straż Honorowa NSPJ w Świebodzinie działa aktywnie od 2003 roku, choć jej początki sięgają roku 1993, gdy Świebodzin należał jeszcze do parafii w Porębie Radlnej. W tym czasie opiekunem grupy był ks. Kazimierz Dudek a animatorem Ś.P. Stanisław Jerzykowski.

Po powstaniu parafii w Świebodzinie opiekunem został ks. Janusz Maziarka, po nim grupą opiekował się ks. Wojciech Sroka a obecnie jest nim ks. proboszcz Marcin Płaneta. Funkcję animatorki grupy pełni p. Maria Kara.
Straż Honorowa w Świebodzinie liczy 37 członków.