Najświętszy sakrament

tabernaculum

 

 

Komunia Święta dla chorych i starszych w pierwsze piątki oraz w niedziele

Osoby starsze lub chore, które nie mogą wychodzić z domu, mogą przystępować do spowiedzi i przyjąć Komunię św. u siebie w domu. Należy w tym przypadku:

    - zgłosić taką osobę w kancelarii parafialnej lub zakrystii osobiście, telefonicznie (14-6795858;  502089591) lub pocztą elektroniczną:

 

 

 

 

 

 

 

    - zadeklarować, czy ma to być wizyta jednorazowa czy stała (w każdy Pierszy Piątek).

Istnieje możliwość skorzystania z posługi nadzwyczajnech szafarzy Komunii Świętej, którzy w niedzielę po Mszy św. o godz. 8.00 zanoszą chorym Komunię Świętą do domów. Należy wtedy - podobnie jak na Pierwszy Piątek:

    - zgłosić taką osobę w kancelarii parafialnej lub zakrystii;
    - zadeklarować, czy ma to być wizyta jednorazowa czy stała (w każdą niedzielę).


***********************************