Wydarzenia 2017-Archiwum

Kolednicy 00W drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia na uroczystej mszy św. zostały posłane grupy Kolędników Misyjnych w naszej parafii. W tym roku w naszej parafii wyruszyło 52 dzieci , które utworzyły 8 grup kolędniczych. Obok pomocy dla najmłodszych z Syrii i Libanu, kolędnicy będą też wspierać projekty związane z pracą tarnowskich misjonarzy – to m.in. szpital, szkoła, budowa studni i kaplic.

Grupy Kolędników Misyjnych tworzą dzieci, które angażują się w pomoc swoim rówieśnikom z krajów misyjnych. W tym przedsięwzięciu wspierają ich rodzice oraz młodzież z parafialnych grup i stowarzyszeń. Hasło tegorocznego kolędowania wyrażone w języku sango brzmi: „E gonda Nzapa e mu singila!”, co znaczy: „Tobie Boże dzięki, chwała!”

8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny swoje patronalne święto obchodziła Dziewczęca Służba Maryjna. W tym dniu cztery dziewczynki zostały uroczyście przyjęte do grona DSM i otrzymały miano Dzieci Maryi.

DSM 2017 06

swmikolaj 001W środę, 6 grudnia 2017 r. po Mszy św. roratniej o godz. 17.00 do naszego kościoła przybył oczekiwany przez wszystkie dzieci i nie tylko św. Mikołaj z Miry. Licznie zgromadzeni aspiranci, ministranci, lektorzy, Dziewczęca Służba Maryjna, schola, Młodzieżowa Grupa Apostolska oraz chór zostali obdarowani prezentami. Święty Mikołaj przybył do naszego kościoła i wszedł w asyście lektorów, którzy kroczyli przed Gościem, pomagając Mu wnieść worki z prezentami.  Wszyscy przywitali Go z wielką radością. Dziękujemy św. Mikołajowi, że nie zapomniał o naszej parafii. Do zobaczenia za rok!!!

Zobacz zdjęcia.

roraty2017 001W Polsce od wielu wieków w okresie Adwentu we wszystkich niemal kościołach odprawia się codziennie lub w niektóre dni tygodnia jedną Mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. roratnią, z wyjątkiem niedziel i uroczystości. Według Abrahama Bzowskiego (+1637) roraty miał wprowadzić do Polski jako pierwszy w Poznaniu książę Przemysław I (+1279), a w Krakowie na prośbę bł. Kingi - Bolesław Wstydliwy (+1279). Z kolei król Zygmunt I Stary w 1540 r. wprowadził fundację przy Kaplicy Zygmuntowskiej w katedrze na Wawelu dla kapeli śpiewaczej, do której należało codzienne śpiewanie na głosy w czasie Mszy św. roratniej. Członkowie tego zespołu nosili nawet nazwę "rorantystów". Kapela istniała aż do 1872 r. Sama nazwa "roraty" pochodzi od pierwszych słów pieśni towarzyszącej porannej Mszy św. sprawowanej w Adwencie: "Rorate coeli desuper..." (Niebiosa rosę spuście nam z góry). W Polsce najstarsze ślady rorat sięgają XIII w. Na Wawelu ta Msza gromadziła rzesze wiernych. Wszystkie stany państwa, król, duchowieństwo, senatorowie, szlachta, rycerze, mieszczanie i chłopi kolejno zapalali jedną świecę siedmioramiennego świecznika, wypowiadając słowa: "Jestem gotowy na sąd Boży".

ministranci 001

W niedzielę 26 listopada w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata podczas Mszy św. o godz.10.30 siedmiu aspirantów z naszej parafii, po odpowiednim przygotowaniu, przyjęło strój i podjęło obowiązki związane z przygotowaniem do posługi ministranta. Chłopcy, po 3 miesiącach zapoznawania się z podstawami służenia przy ołtarzu, złożyli przysięgę, założyli komże i będą nadal pogłębiać swoją wiedzę o roku liturgicznym, używanych szatach i naczyniach liturgicznych, aby za rok dołączyć do grona ministrantów.