Wydarzenia 2017-Archiwum

blSitkoW dniu 21. 12. 2020 r. parafianie; P. Wiesław Małopolski, P. Paweł Pieczonka, P. Andrzej Kamiński, P. Piotr Michałek przygotowali rusztowanie wypożyczone od P. Renaty Chrobak dla pracowników P. Kazimierza Klimkiewicza, którzy nastepnego dnia przymocowali trzecią z czterech mozaik przedstawiającą kolejnego męczennika bł. ks. Romana Sitko.

Ks. Roman Sitko urodził się 30 marca 1880 roku w Czarnej Sędziszowskiej. Idąc za głosem powołania wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1904 roku, z rąk księdza biskupa Leona Wałęgi. Przez trzy lata był kapelanem Biskupa Tarnowskiego i sprawował opiekę duchową nad studentami Małego Seminarium Duchowego w Tarnowie. Po tym czasie biskup Wałęga mianował go katechetą Gimnazjum w Mielcu, gdzie gorliwie pracował przez trzynaście lat, jako wychowawca młodzieży, przy tymże gimnazjum wybudował również Bursę. W dowód uznania za gorliwą pracę duszpasterską 31 października 1922 r. ks. R. Sitko został mianowany kanonikiem Kapituły Tarnowskiej, a w listopadzie został kanclerzem Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

roraty 1

Rozpoczynamy czas Rorat, przygotowujący nas nie tylko do Świąt Bożego Narodzenia, ale także na powtórne przyjście naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Dawcy życia wiecznego. W związku z tym w naszej parafii korzystając z pomocy wydawnictwa „Promyczek” temat Rorat w tym roku brzmi: TAJEMNICA WIARY. Naszą uwagę zwrócimy na to, co najistotniejsze w życiu chrześcijanina, czyli na Eucharystię. Także będziemy poznawać wszystko to, co tworzy naszą świątynię parafialną.

synaj

W dniach 27. i 28. Listopada b. r. planowane jest kolejne Diecezjalne Spotkanie Młodzieży #15 Synaj pod hasłem: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań". W związku z pandemią odbędzie się ono w przestrzeni on-line: w piątek – w ramach spotkania formacyjnego młodzieżowych grup parafialnych oraz w sobotę w godz. 19.30-21.30 poprzez transmisję z tarnowskiej katedry.

Sobotnie spotkanie będziemy przeżywać w łączności duchowej, poprzez transmisję on-line, która dostępna będzie na wydarzeniu Facebook Synaj.tv:
https://fb.me/e/1z5B4cg29
oraz na kanale YouTube Synaj.tv:
https://m.youtube.com/channel/UCAPmWNE4ONknaiwFjfj6G7w/videos?disable_polymer=1

ministranci 2020Od wielu lat Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przeżywana jest w naszej diecezji, jako święto patronalne Liturgicznej Służby Ołtarza. Pomimo pandemii w tym dniu w wielu parafiach odbywa się ceremonia przyjęcia nowych kandydatów na ministrantów i promocja na wyższe stopnie liturgiczne. Nie inaczej było w naszej parafii. 22 listopada, w niedzielę podczas mszy św. o godz. 10.30, celebrowanej przez ks. Proboszcza grono ministrantów zostało powiększone o dwóch chłopców: Kamila Barwacza i Tobiasza Ciupka.