Wydarzenia

Pielgrzymka Straży Honorowej NSPJ do WSD w Tarnowie.

7W piątek 24 września 2021 r., odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie pod hasłem; Boskie Serce Jezusa-źródłem powołań kapłańskich”. W pielgrzymce wzięło udział około 300 członków Straży Honorowej z całej diecezji wraz z opiekunami duchowymi i pocztami sztandarowymi. Także z naszej parafii w tej pielgrzymce wzięło udział 4 przedstawicieli. Pielgrzymów przywitał rektor WSD ks. Jacek Soprych i w kilku słowach opowiedział o powstaniu seminarium, jego istnieniu (200 lat), oraz działalności.

Następnie ks. Stanisław Łątka moderator Straży Honorowej NSPJ podziękował rektorowi za zaproszenie, a także pielgrzymom za liczne przybycie z poszczególnych parafii diecezji. Potem miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy seminaryjnej w czasie którego modliliśmy się wspólnie o powołania kapłańskie do tarnowskiego seminarium za przyczyną bł. Romana Sitki. Punktem kulminacyjnym uroczystości pielgrzymkowej była Msza Św. Koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Bpa Andrzeja Jeża. W czasie Mszy Św. Homilie wygłosił Bp Andrzej, w której zachęcał do miłości Serca Jezusowego i wynagradzania Mu za grzechy świata, szczególnie w godzinie obranej przez członków S H. Prosił, aby każdy należący do S H zobowiązał się do modlitwy różańcowej w intencji powołań kapłańskich, a także za tych, którzy na drogę powołania wstąpili.

Po zakończeniu Mszy Świętej i błogosławieństwie nastąpiło przyjęcie nowych członków (30 osób) do Straży Honorowej NSPJ przez ks. Bpa Andrzeja. W ramach przerwy miał miejsce poczęstunek pyszna drożdżówką i herbatką. Po przerwie, powtórnie zgromadziliśmy się w kaplicy seminaryjnej na nabożeństwie różańcowym i wspólnej modlitwie o powołania kapłańskie i zakonne w naszej diecezji. Na zakończenie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem nastąpiło rozesłanie.

Każda dobrze przeżyta pielgrzymka ubogaca duchowo i pomaga w dążeniu do świętości życia.

Maria Kara

Copyright © 2007/2011/2016 Oficjalny serwis internetowy Parafii Świebodzin.

Designed by Kajmowicz Jan.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Maksymiliana Kolbego w Świebodzinie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Statystyki