Wydarzenia

Nowe przyjęcie do Dziewczęcej Służby Maryjnej

dsm 2021aDo Dziewczęcej Służby Maryjnej zostały przyjęte w niedzielę 12. 12.2021 roku nowe dziewczynki. Przygotowanie do tego przyjęcia prowadziły Przewodniczki D S M Wiktoria Broda i Martyna Ocłoń. Oto pieć zadań maryjnej grupy i ich codzienna moditwa.

Pięć zadań Dziecka Maryi;
• Będę chętnie spełniać polecenia rodziców i wychowawców.
• Będę starać się, aby w mojej Grupie Maryjnej zawsze panowała zgoda i miłość.
• Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni.
• Będę łączyć się z cierpieniem Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne.
• Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu.

Modlitwa codzienna:
O Pani Moja, o Matko Moja,cała się Tobie oddaję, ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie. Gdy przeto Twoją jestem o Dobra Matko, broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej. Amen.