Wydarzenia

Rozpoczęcie roku katechetycznego

rozpoczecie roku szkolnego 2023 134Nowy rok szkolny najlepiej rozpocząć z Panem Bogiem. Dlatego 4 września spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie w naszej świątyni, aby wypraszać potrzebne łaski dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców na czas szkolnej nauki. O godzinie 8.00 została odprawiona Msza Święta dla społeczności Szkoły Podstawowej w Świebodzinie. Mszy Św. Przewodniczył ks. Marcin Płaneta.

Wszystkim uczniom, życzymy aby rozpoczynający się nowy rok szkolny był czasem zdobywania wiedzy, wielu sukcesów. Niech Matka Boża i św. Maksymilian otacza Was, waszych wychowawców i nauczycieli swoją opiekę.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty powiedziałeś, że gdy przyjdzie Duch prawdy, nauczy nas wszelkiej prawdy. Niech Duch Święty, który od Ciebie pochodzi, oświeci nasze umysły i zgodnie z obietnicą Twojego Syna doprowadzi nas do poznania wszelkiej prawdy. Spraw, abyśmy cały rok przeżyli w Twojej miłości. Ty na Uczcie eucharystycznej karmisz nas Chlebem żywym, Ciałem Chrystusa. Kształtuj nas w szkole Jego Ewangelii, abyśmy szukali Twojej prawdy i świadczyli o niej przez dzieła miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen