Wydarzenia

Diecezjalna Pielgrzymka Straży Honorowej Najświętszego serca Pana Jezusa

410108 DzOc DSC 4136 83.jpgW dniu 22 września 2023 r. odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ do kościoła Parafialnego w Koszycach Małych. Także liczna grupa z naszej wspólnoty parafialnej wzięła udział w tym spotkaniu, które w tym roku odbyło się pod hasłem „Najświętsze Serce Jezusa – Sercem Kościoła. Po przywitaniu wszystkich gości nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu.

Następnie uczestniczyliśmy w Mszy Św. pod przewodnictwem ks. Bp Stanisława Salaterskiego, delegat KEP opiekujący się arcybractwem w Polsce, podkreślił w homilii, że czuwanie przy Sercu Jezusa jest najwyższą aktywnością. To nasza forma chodzenia za Jezusem. A idziemy za Nim, kiedy żyjemy w stanie łaski uświęcającej, spowiadamy się i przyjmujemy Komunię św. Chodzić za Jezusem to także mieć, jak On, serce na dłoni, czyli być miłosiernym dla innych. To troszczyć się o swoją formację religijną, biblijną, to słuchać Kościoła i służyć w nim Jezusowi poprzez troskę o swoją parafię, kościół, misje, potrzebujących pomocy. Wielka jest przestrzeń bezgotówkowej pomocy.

Po Mszy św. do grona członków arcybractwa zostały włączone kolejne osoby, także z naszej wspólnoty parafialnej. Po tej ceremonii nastąpiła krótka przerwa na pyszny poczęstunek. Po przerwie na posiłek odbyło się nabożeństwo drogi krzyżowej. Na koniec został odśpiewany Apel Jasnogórski i po Błogosławieństwie przez ks. Biskupa nastąpiło rozesłanie pielgrzymów.