Intencje Mszy św.

Niedziela (16.09.2018 r.)

Godz. 08:00 + + Władysławę Gajda, Pawła Chwistka, Annę Zegar w rocz. ich smierci o wieczne szczeście w niebie.
Godz. 10:30 + Jana Małopolskiego w rocz. śmierci z int. Żony z rodziną o wieczne szczeście w niebie.
Godz. 15:00 W int. Parafian.

 

Intencje Mszy Świętych (17.09.2018 r. – 23.09.2018 r.)

 

Poniedziałek (17.09.2018 r.)
Godz. 18:00 + + Tadeusza, Władysława Juszczyk w rocz. śmierci Tadeusza i Władysława Kajmowicza o wieczne szczeście w niebie.

 

Wtorek (18.09.2018 r.)
Godz. 18:00 + Jana Zelka z int. dzieci (1 greg.) o wieczne szczeście w niebie.

 

Środa (19.09.2018 r.)
Godz. 18:00 + Jana Zelka z int. dzieci (2 greg.) o wieczne szczeście w niebie.

 

Czwartek (20.09.2018 r.)
Godz. 18:00 + + Czesława i Helenę Nawrockich w 3 rocz. śmierci Czesława z int. córki z rodziną o wieczne szczeście w niebie.
Poza parafią: + Jana Zelka z int. dzieci (3 greg.) o wieczne szczeście w niebie.

 

Piątek (21.09.2018 r.)
Godz. 18:00 + Jana Zelka z int. dzieci (4 greg.) o wieczne szczeście w niebie.

 

Sobota (22.09.2018 r.)
Godz. 18:00 + Jana Zelka z int. dzieci (5 greg.) o wieczne szczeście w niebie.

 

Niedziela (23.09.2018 r.)

Godz. 08:00 + Juliana Nawrockiego w 14 rocz. śmierci z int. żony o wieczne szczeście w niebie .

Godz. 10:30 + Jana Zelka z int. dzieci (6 greg.) o wieczne szczeście w niebie.

Godz. 15:00 + Piotra Okołowicza w 7 rocz. śmierci z int. córki Agnieszki z rodziną o wieczne szczeście w niebie.