Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
11. 11. 2018 r. 32 Niedziela Zwykła


1. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę. Zaraz po Błogosławieństwie wspólnie odśpiewamy nasz hymn narodowy.

2. Bardzo dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotownie wizytacji kanonicznej ks. Bpa Andrzeja Jeża, bardzo dziękuje SLO, z ceremoniarzami na czele, P. Organistce, Chórowi Parafialnemu, P. Kościelnemu, Radzie Parafialnej, Szafarzom Komuni Św., wiernym czytajacym i śpiewającym Słowo Boże, Grupom Parafialnym, Osobom witającym i żegnającym Ks. Biskupa, młodzieży, która przyjeła Sakrament Bierzmowania za modlitwę, duchowe przygotowanie się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, za porządki koło kościoła, Fotoreporterom i Administratorom strony parafialnej, Paniom w kuchni z panią gospodynią na czele, wszystkim grupom modlitewnym z parafii, wszystkim wiernym za obecność i modlitwę, bardzo dziękuję, Bóg Zapłać!!!

3. Bardzo dziękuję za dar dla parafii od rodziców młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest to tron pod monstrancję, który kosztował 5 350 zł., rodzice złożyli kwotę 2 950, pewna osoba dołożyła 500 zł. resztę ja dołożyłem. Bóg zapłać za otwartość serca i za ofiarność.

4. Bardzo dziękuję rodzinom, które złożyły ofiarę na cele inwestycyjne, 4 rodziny złożyły 500 zł. Bóg zapłać za ofiarę i dobroć seca.

5. Za tydzień w niedzielę (18. 11. 2018 r.) na godz. 10:30 zapraszam wszystkie dzieci, na Msze Św.

6. Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej odbędzie się 14 listopada (tj. w środę) po Mszy Św. na plebanii.

7. Bardzo zapraszam w piątek na godz. 16:00 na adorację Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi Roża P. Grażyny Barwacz. Po Mszy Św. zapraszam na spotkanie na plebanii Różę P. Grażyny Barwacz.

8. 17 listopada w sobotę o godz. 19:00 odmawiana będzie modlitwa różańcowa w radiu RDN prowadzona przez Rycerstwo Niepokalanej naszej parafii.

9. Za tydzień w niedzielę będą rozprowadzane chlebki miłosierdzia, ofiara składana za chlebek wynosi 5 zł. Dla chętnych są torby charytatywne zwane „tytką”, kto jest chętny, i chce wspomóc dzieło miłosierdzia może odebrać torby w zakrystii, napełnić środkami spożywczymi i przynieść w ciągu tygodnia do kościoła. Będą one przeznaczone na pomoc ubogim i potrzebującym, zapraszam ufającym w Boże Miłosierdzie.

10. Codziennie w listopadzie o godz. 16:30 modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach.

11. Bardzo dziękuję Różom Ojców i Matek, P. Augustynowi i P. Teresie Rzepka, Róży P. Cecylii Nowak i Róży P. Grażyny Barwacz za złożonie ofiary na potrzeby misyjne.

12. Dziękuję rodzinom P. Agnieszki Sówka i P. Iwony Solarz za posprzątanie kościoła i otoczenia naszej świątyni, oraz za ofiarę złożoną na dekorację w naszym kościele. O przygotowanie kościoła na przyszłą niedzielę bardzo proszę rodziny P. Bernardy Niedziałek i P. Doroty Kostur.

13. Zachęcam do czytania prasy katolickiej, pogłębiania wiary, wiedzy i wiadomości ze świata i Kościoła. Pamiętajmy o chorych.

14. Niech Pan Jezus otacza swoją opieką solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

15. W dniach od 09 do 19 listopada jest prowadzona akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie miasta Tarnów i powiatu tarnowskiego, dlatego prosi się o nie wypuszczanie bez opieki psów i kotów, w razie kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić się do lekarza weterynarii.

16. Sołtys wsi Świebodzin informuje, że IV rata podatku rolnego i od nieruchomości pobierana będzie w dniu 15 listopada 2018 r. w budynku Szkoły Podstawowej w Świebodzinie w godz. od 14:00 do 16:00. Prosimy zabrać ze sobą nakazy podatkowe. Z wyrazami szacunku Sołtys wsi Lidia Górka.