Wydarzenia

DSC 0286Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego – trzy święte dni, w czasie których rozpamiętujemy i uobecniamy zbawcze wydarzenia, to najważniejsze dni w całym roku liturgicznym. Ich celebrację rozpoczęliśmy Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Podczas tej Mszy św. wspominaliśmy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Poprzez liturgię uczestniczyliśmy w Ostatniej Wieczerzy, w czasie której Jezus przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew i pozostawił je nam jako pokarm na życie wieczne. Po zakończeniu Eucharystii Ciało Chrystusa zostało przeniesione do tzw. ciemnicy, gdzie czuwaliśmy na adoracji Najświętszego Sakramentu.

rekolekcje 002W encyklice Misericordiae Vultus  papieża Franciszka czytamy „Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie i pomoc. Nasze ręce niech ścisną ich ręce, przyciągnijmy ich do siebie aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa”.

DSC 0045Przypadająca w tym roku 14 kwietnia Niedziela Palmowa zbiegła się w naszej parafii z rozpoczęciem rekolekcji wielkopostnych. Dlatego właśnie liturgii tej szczególnej niedzieli przewodniczył ks. Paweł Staniaszek, misjonarz pracujący na Ukrainie, głoszący nauki rekolekcyjne w naszej wspólnocie. Msza św. o godzinie 10.30 została poprzedzona procesją z palmami, które są pamiątką hołdu złożonego Jezusowi podczas Jego uroczystego wjazdu do Jerozolimy.

Niedziela Męki Pańskiej, nazywana w tradycji właśnie Niedzielą Palmową, łączy w sobie z jednej strony radość z triumfu Jezusa, którego jerozolimski lud entuzjastycznie witał jako Mesjasza, z zapowiedzią Jego męki, która dokona się za kilka zaledwie dni. Stąd też uroczysty śpiew Męki Pańskiej zamiast czytania Ewangelii podczas Eucharystii. W naszej parafii opis Męki Pańskiej śpiewali: Magdalena Kajmowicz, Mariusz Golec i Kamil Chrobak. Do upiększenia liturgii mszalnej przyczynił się również chór parafialny, który przygotował wielkopostne pieśni.

DSC 0264Nabożeństwo Drogi krzyżowej w plenerze stało się doroczną tradycją w naszej parafii. Również w tym roku, 5 kwietnia, wyruszyliśmy na znany wszystkim szlak wiodący od kościoła do krzyża na Podlesiu. Tegoroczne rozważania prowadził ks. proboszcz Marcin Płaneta. Przy poszczególnych stacjach rozważaliśmy tajemnice Męki Chrystusa i zastanawialiśmy się, co to wydarzenie zmienia w naszym życiu.

droga krzyzowa 003W piątkowy wieczór 29 marca młodzież z naszej parafii poprowadziła wyjątkowe nabożeństwo Drogi krzyżowej połączone z adoracją Pana Jezusa w tajemnicy Jego męki. Hasłem spotkania były słowa: „Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko tak”.

Głębokie, skłaniające do zastanowienia rozważania poszczególnych stacji nawiązywały do współczesnych problemów i dylematów, przed jakimi stajemy niejednokrotnie w codziennym życiu. Podsumowaniem rozważań był krótki film ukazujący za pomocą pantominy walkę Jezusa z siłami zła o człowieka i jego duszę. Płynące z niego przesłanie uświadomiło wszystkim, że tylko życie w bliskości z Jezusem tak naprawdę daje człowiekowi wolność i radość, a On sam nieustannie zmaga się w nas z tym, co próbuje nas od Niego oderwać.