Wydarzenia

Pielgrzymka Straży Honorowej NSPJ do parafii w Mikołajowicach

NSPJ 002Dnia 28 września 2018 r. odbyła się diecezjalna pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej pod hasłem „Duchu Święty, napełnij nas miłością Serca Jezusowego”.
Uczestnicy pielgrzymki spotkali się w parafii pw. Najświęteszego Serca Pana Jezusa w Mikołajowicachj, do której przybyło około 500 osób z różnych parafii wraz z kapłanami-opiekunami, zelatorami i pocztami sztandarowymi. Z naszej parafii w spotkaniu uczestniczyła grupa 37 osób. Byli to członkowie Straży Honorowej, czciciele Serca Jezusowego, młodzież, która prezentowała sztandar oraz ksiądz proboszcz Marcin Płaneta. Do naszej pielgrzymki autokarowej dołączyli się również członkowie Straży Honorowej z parafii Poręba Radlna.

Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem pielgrzymów przez księdza proboszcza mikołajowickiej parafii. Potem odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, którą prowadzili przedstawiciele z parafii Piwniczna. Wspólnie uwielbiliśmy Serce Jezusa, w duchu wynagrodzenia za grzechy świata, dziękując Mu za dar Jego nieskończonej i bezgranicznej miłości .

NSPJ 004Następnie została odprawiona uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem księdza biskupa Stanisława Salaterskiego. Wraz z Ks. Biskupem celebrowali ją również: ks. Stanisław Łątka, diecezjalny moderator Straży Honorowej oraz kapłani przybyli z grupami z poszczególnych parafii. Homilię wygłosił główny celebrans, który mówił między innymi o pięknie i miłości Serca Jezusowego i zachęcał, abyśmy mocą Ducha Świętego napełniali się miłością do Serca Jezusowego, stawiając sobie za wzór Matkę Najświętszą stojącą pod krzyżem Jezusa i wraz z Magdaleną i św. Janem adorującą przebite włócznią Serca Jezusa. To Ona zapoczątkowała Straż Honorową i jest jej patronką. Wzorami do naśladowania są także św. Małgorzata Maria Alacoque, św. Jan od krzyża, św. Siostra Faustyna, św. Jan Paweł II oraz wielu innych świętych, którzy swoimi czynami, modlitwą, pokutą i wyrzeczeniem wynagradzali Sercu Jezusowemu za grzechy świata. Ksiądz Biskup swoją homilię zakończył sentencją, w której posłużył się modlitwą św. Siostry Faustyny o łaskę pełnienia miłosierdzia względem bliźnich. Zachęcał wszystkich czcicieli, aby stawali się miłosierni na wzór Jezusa Chrystusa. Pod koniec Mszy Świętej odbyła się ceremonia przyjęcia nowych członków Straży Honorowej NSPJ w liczbie około 30 osób. Po zakończeniu uroczystości ks. S. Łątka podziękował Księdzu Biskupowi i wszystkim pielgrzymom za liczne przybycie, zaś  ks. proboszcz z Mikołajowic zaprosił uczestników pielgrzymki na agapę w miłej atmosferze.

Uwieńczeniem pielgrzymki była Droga Krzyżowa w plenerze, którą poprowadzili przedstawiciele parafii z Mikołajowic. Idąc za krzyżem Chrystusa, rozważaliśmy Jego mękę, a poszczególne grupy parafialne niosły krzyż na swych ramionach od stacji do stacji. Pielgrzymka zakończyła się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Ksiądz moderator Stanisław Łątka podziękował raz jeszcze za liczny udział wszystkim pielgrzymom i udzielił im błogosławieństwa.
Ubogaceni duchowo i rozpaleni miłością Serca Jezusowego, rozradowani wracaliśmy do swoich domów.

Zelatorka

 

Zdjęcia i artykuł:  tygodnik "Gość Niedzielny" - Pielgrzymka Straży Honorowej NSPJ do parafii w Mikołajowicach - kliknij TU