Wydarzenia

Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Andrzeja Jeża

Wizytacja01Czym jest wizytacja kanoniczna?

Po pierwsze wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymii wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca. Po drugie wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój (Pastores gregis, nr 46).

Dnia 04 listopada 2018 roku w związkuz wizytacją kanoniczną naszą wspólnotę parafialną odwiedził ks. Biskup Andrzej Jeż, Ordynariusz naszej diecezji. Przed pierwszą Mszą Św. w niedzielę o godz. 07:50. Ksiądz. Proboszcz Marcin Płaneta wraz z ks. Dziekanem Adamem Nitą powitali ks. Biskupa w parafi i wprowdzili z asystą liturgiczną do świątyni, gdzie czekali zgromadzeni wierni. Po krótkiej modlitwie i odśpiewaniu pieśni do naszego patrona, ks. proboszcz zdał sprawozdanie z życia i działalności naszej parafii. Po Mszy św. ks. Biskup spotkał się z wszystkimi starszymi grupami modlitewnymi i apostolskimi, a także z pracownikami kościoła i plebani. Na Mszy Św. o godz. 11:00 ks. Biskup udzielił 57 osobom Sakramentu Bierzmowania, a po Mszy Św. spotkał się z dziecięcymi i młodzieżowymi grupami działającymi przy parafii. Także ks. Biskup odwiedził chorego P. Jana Golonke i Jego rodzinę a także gościł u Państwa Sławomira i Małgorzaty Ocłoniów. Po Mszy św. o godzinie 15:00 przedstawiciele parafii i ks. proboszcz podziękowali ks. Biskupowi za odwiedziny naszej parafii.

Bardzo dziękujemy ks. Biskupowi Andrzejowi za czas spędzony razem na modlitwie i na rozmowie, za Eucharystie w intencjii naszej parafii i wygłoszone słowo. Niech nasz patron Św. Maksymilian przez swe orędownictwo wyprasza ks. Biskupowi wielu łask Bożych i zdrowie w dalszej posłudze Biskupiej. Bóg Zapłać!!!

bierzmowanie 045 Wizytacja02

 

ks. Marcin

Relacja z bierzmowania - Kliknij tutaj

Relacja z pożegnania - Kliknij tutaj