Wydarzenia

Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Andrzeja Jeża

Wizytacja01Czym jest wizytacja kanoniczna?

Po pierwsze wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ile czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca.

Po drugie wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój (Pastores gregis, nr 46).

W niedzielę 4 listopada 2018 roku w związku z wizytacją kanoniczną naszą wspólnotę parafialną odwiedził ks. bp Andrzej Jeż, ordynariusz naszej diecezji. Przed pierwszą Mszą św. o godz. 07:50 ks. proboszcz Marcin Płaneta wraz z ks. dziekanem Adamem Nitą powitali Księdza Biskupa w parafii i wprowdzili z asystą liturgiczną do świątyni, gdzie czekali zgromadzeni wierni. Po krótkiej modlitwie i odśpiewaniu pieśni do naszego patrona ks. proboszcz zdał sprawozdanie z życia i działalności naszej parafii. Po Mszy św. Ksiądz Biskup spotkał się z wszystkimi starszymi grupami modlitewnymi i apostolskimi, a także z pracownikami kościoła i plebanii. Na Mszy św. o godz. 11:00 Ksiądz Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania 57 osobom, a po Mszy św. spotkał się z dziecięcymi i młodzieżowymi grupami działającymi przy parafii. Pasterz diecezji odwiedził również chorego P. Jana Golonkę i jego rodzinę, a także gościł w rodzinie Państwa Sławomira i Małgorzaty Ocłoniów. Po Mszy św. o godzinie 15:00 przedstawiciele parafii i ks. proboszcz podziękowali Księdzu Biskupowi za odwiedziny naszej parafii.

Bardzo dziękujemy Księdzu Biskupowi Andrzejowi za czas spędzony razem na modlitwie i na rozmowie, za sprawowanie Eucharystii w intencji naszej parafii i wygłoszone słowo. Niech nasz patron św. Maksymilian przez swe orędownictwo wyprasza Księdzu Biskupowi wiele łask Bożych i zdrowie w dalszej posłudze biskupiej. Bóg zapłać!

bierzmowanie 045 Wizytacja02

 

ks. Marcin

Relacja z bierzmowania - Kliknij tutaj

Relacja z pożegnania - Kliknij tutaj