Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej założył Św. Maksymilian Maria Kolbe w 1917 r. Jego celem jest starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.
Rycerstwo Niepokalanej przy naszej parafii wywodzi się ze Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej, działającego przy parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radlnej, gdzie opiekunem był. Ks. Kazimierz Dudek a prezesem P. Janusz Tadel.
Po powstaniu parafii w Świebodzinie grupa RN aktywnie działała jako grupa MI-1, biorąc udział w adoracjach i modlitwach nowennowych w parafii.
14 czerwca 2014 r. zostało założone Parafialne Koło Rycerstwa Niepokalanej, którego opiekunem został Ks. Wojciech Sroka a prezesem P. Danuta Kumorek. Obecnie opiekunem jest ks. Marcin Płaneta.
Koło liczy 21-tu aktywnych członków, biorących czynny udział w spotkaniach diecezjalnych  oraz działających przy parafii. Rycerze Niepokalanej uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, które odbywają się w II środę miesiąca, jak też biorą udział w adoracjach, modlitwach nowennowych, różańcowych, a także swoim przykładem starają się o nawrócenie grzeszników za pośrednictwem Niepokalanej.
    Od 8 grudnia 2014 r. Rycerstwo prowadzi modlitwy do Niepokalanej „Godzina łaski” (8 XII, godz. 12.00-13.00), prosząc o łaski i opiekę Niepokalanej.

Więcej o Rycerstwie Niepokalanej na stronie MI Polska