Kapliczki i Krzyże

Na terenie naszej parafii znajduje się kilka kapliczek i krzyży przydrożnych. Każde z tych miejsc kryje swoją tajemnicę i historię. Większość z nich ma charakter dziękczynny - została ufundowana jako wotum za otrzymane od Boga łaski. Usytuowane przeważnie na posesjach prywatnych, są dziś miejscami, przy których spotykają się parafianie na prywatnej lub wspólnej modlitwie, np. na nabożeństwach majowych.

Zapraszamy do zapoznania się z historią kapliczek i krzyży przydrożnych w naszej parafii.

Ma tka Boża z Dzieciątkiem

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, umieszczona na wysokim kamiennym postumencie, osłonięta blaszanym zadaszeniem. Ufundowana w 1919 roku przez Michała i Agnieszkę Serusiów jako wotum dziękczynne za szczęśliwy powrót z wojny syna Stanisława. Na cokole napis: „Królowo Różańca Świętego módl się za nami”, a poniżej nazwiska fundatorów i data wystawienia. Kapliczka usytuowana na granicy Radlna – Świebodzin. Miejsce spotkań modlitewnych.
alt
Krzyż kamienny z metalowym wizerunkiem Chrystusa na kamiennym postumencie. Napis: „O Jezu Miłosierny zmiłuj się nad nami”. Fundacja Józef Liszkiewicz, 1919 rok. Krzyż ofiarował dziadek jako wotum wynagradzające za uratowanie wnuka od nieszczęśliwego wypadku. Krzyż znajduje się w dzielnicy Świebodzina zwanej Kanadą.alt Kapliczka szafkowa, drewniana, przeszklona, z reprodukcją obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Położona w Radlnej przy blokach. W roku 1954  jej rekonstrukcji dokonali panowie: Eugeniusz Gajda, Józef Szewczyk, Władysław Niedojadło, z pomocą innych pracowników gospodarstwa rolnego. Obraz do kapliczki podarowała pani Władysława Gajda z prezentu ślubnego. Ogrodzenie wykonał Krzysztof Zaczkiewicz. Opiekę nad kapliczką sprawuje pani Stefania Roszczyńska.

 
altKapliczka Matki Bożej Fatimskiej usytuowana na posesji Stanisława Cybulskiego w Kłokowej została wybudowana i poświęcona w maju 1998 roku. Ufundowano ją jako podziękowanie Panu Bogu za ocalenie z wypadku, jaki miał miejsce dwa lata wcześniej. Przy kapliczce były odprawiane Msze Święte z okazji spotkań Koła Pszczelarskiego oraz śpiewane są nabożeństwa majowe.
Matko Boża, dziękujemy Ci za Twoją opiekę przez wszystkie te lata.
 
 
alt

Drewniany krzyż z metalowym wizerunkiem Chrystusa, osłonięty metalowym ozdobnym daszkiem. Umieszczony na posesji państwa Jerzykowskich. Ufundowany przez  Stanisława Jerzykowskiego i Mieczysława Bobera w dniu 1.05.1972 roku w miejscu, w którym ludzie gromadzili się na modlitwie w czasie okupacji hitlerowskiej.
 
 
altKapliczka na postumencie betonowym, drewniana, w stylu góralskim, z figurą Matki Bożej wewnątrz, oświetlona. Wzniesiona w roku 1999, jako wotum wdzięczności za dotychczasową matczyną opiekę i wiele otrzymanych łask.  Znajduje się na posesji Zofii i Stanisława Musiałów w Świebodzinie. Jest otaczana czcią przez członków rodziny oraz sąsiadów, gromadzi wiernych na nabożeństwa majowe.
 
alt

Drewniany krzyż z obrazem Matki Bożej Tuchowskiej na posesji państwa Rydzoniów w Kłokowej. Na krzyżu napis: „Królowo Polski módl się za nami. 1973. G. CH.”. Jest to trzeci krzyż postawiony na tym miejscu z fundacji Gerwazego Chrobaka w 1973 roku. Pierwszy został ufundowany przez jego ojca, Jana Chrobaka, prawdopodobnie pod koniec XIX wieku.
 
altKapliczka z obrazem Matki Bożej Tuchowskiej przy drodze przez Kłokową w stronę lasu, na posesji państwa Anny i Andrzeja Szubów. Postument wymurowany z czerwonej cegły klinkierowej, w nim umieszczony obraz Matki Bożej Tuchowskiej. Kapliczka przykryta daszkiem z krzyżem. Początkowo w tym miejscu znajdował się drewniany krzyż z obrazem Matki Bożej Tuchowskiej. Ufundował go Stefan Sękowski jako dziękczynienie za szczęśliwy powrót z I wojny światowej. Krzyż był wiele razy poprawiany, a w 1988 roku państwo Szubowie w jego miejsce postawili obecną murowaną  kapliczkę.
 
alt

Murowana kapliczka z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy umieszczona wśród starych lip na posesji państwa Kazimiery i Józefa Żydowskich w Kłokowej. Początkowo w tym miejscu znajdował się drewniany krzyż wystawiony około 1919-1920 roku przez Piotra Rzepkę jako podziękowanie za uratowanie w czasie epidemii grypy zwanej „hiszpanką” trojga wnuków. Krzyż był dwukrotnie poprawiany i reperowany. W 1959 r. państwo Żydowscy, którzy odziedziczyli parcelę, umieścili na krzyżu obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Około 1990 r. na miejscu krzyża wystawili kapliczkę z białej cegły i umieścili w niej ten sam obraz.
 
alt

Kapliczka z figurą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, umieszczona na marmurowym postumencie, osłonięta szklaną gablotą zwieńczoną daszkiem z krzyżem. Ufundowana w 1980 roku przez Stanisława i Wiktorię Hojdysów z Kłokowej w podziękowaniu za uzdrowienie Wiktorii z ciężkiej choroby oraz powołanie zakonne córki Teresy. Za życia fundatora rokrocznie odprawiana była przy kapliczce Msza św. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Kapliczka znajduje się w górnej części Kłokowej na dawnej posesji państwa Hojdysów.
 
alt
Krzyż wykonano na procesję Drogi Krzyżowej, która odbyła się 18 III 2005 roku na przysiółku Podlesie. Niosły go od kościoła poszczególne grupy stanowe. Miejsce, w którym go ustawiono, było ostatnią stacją Drogi Krzyżowej. Pomysłodawcą był ks. Wojciech Jurkowski, a wykonawcami Jan Golonka i Paweł Pieczonka. Krzyż wykonany był z drzewa brzozowego, a na nim umieszczona była korona cierniowa. W tym samym roku został odnowiony na uroczystość Bożego Ciała. W 2007 roku przeniesiono go 50 metrów niżej i ustawiono na zbiegu dróg Świebodzin dół, Świebodzin Podlesie i Kłokowa, gdzie znajduje się do dziś. W 2008 roku państwo Knapikowie i Oleśkiewiczowie, którzy dbają o wygląd i otoczenie tego miejsca, wykonali nowy krzyż i ufundowali wizerunek Pana Jezusa. Tradycją stało się, że w każdy piątek przed Wielkim Tygodniem udajemy się z procesją Drogi Krzyżowej do tego Krzyża.
 
alt
Na przełomie kwietnia i maja 2009 roku powstała  grota Matki Bożej z Lourdes z miejscem do modlitewnych spotkań, wybudowana z inicjatywy i funduszy ks. proboszcza Janusza Maziarki (obecnie proboszcza parafii Radłów). Jest to budowla z naturalnego piaskowca, ma ok. 3 metry wysokości, usytuowana na skarpie obok kościoła wśród drzew i ogrodu przykościelnego.