Archiwum - wydarzenia 2013

31 grudnia, to zawsze dzień refleksji nad mijającym czasem; refleksji nad naszym wysiłkiem w odkrywaniu woli Bożej wobec nas, czyli tego, co Pan Bóg dla nas w swej opatrzności przygotował.

Okazją do wdzięczności Bogu przy końcu roku są najpierw duchowe dary płynące z sakramentów.
Pierwszym z nich jest Chrzest, dający niezwykłą godność Bożego Dziecka. W naszej wspólnocie szatę łaski otrzymało przez chrzest 14 dzieci urodzonych w 2013 roku.

Niezwykłym darem, jaki Bóg przygotował dla człowieka jest Eucharystia. To właśnie Eucharystia, czyli najpierw Msza Św. niedzielna – ofiara składana wraz z Chrystusem Bogu Ojcu, jest publicznym wyznaniem naszej wiary. Takie wyznanie składało w naszej parafii w Dzień Pański, jak wynika z październikowych statystyk, 546 wiernych. Czy w tej liczbie znalazłeś (znalazłaś) się i Ty?
Eucharystia to również pokarm, do spożycia którego zaprasza nas sam Jezus. W minionym roku rozdano około 20 000 Komunii Świętych. Statystyczny parafianin przystąpił średnio 17 razy do stołu Eucharystii. Czy tę „średnią” powiększasz, czy raczej zmniejszasz...?
Jest wiele okazji, które koniecznie powinniśmy przeżywać przy stole eucharystycznym. To rocznice śmierci rodziców, współmałżonków, bliskich, rocznice ślubu, urodzin, dzień imienin i wiele innych.
W mijającym roku swoje pierwsze spotkanie z Jezusem w Komunii Św. przeżyło 18 dzieci. Pozostaje ufać, że to pierwsze spotkanie stało się początkiem bliskiej przyjaźni z Panem Jezusem, która wyrażać się będzie przez systematyczne przystępowanie do Komunii Św. w pierwsze piątki miesiąca i podczas niedzielnych Mszy św.
Przykładem niech będą chorzy, którzy systematycznie w pierwsze piątki przystępują do Komunii św. w swoich domach. Obecnie korzysta w tej formie z sakramentu Eucharystii 13 chorych.
Pan Bóg przygotował dla nas łaski swojego miłosierdzia w sakramencie pokuty. Z tego daru wielu korzystało systematycznie, zwłaszcza przy okazji Pierwszych piątków. Czy i Ty starałeś (starałaś) się czerpać ze źródeł sakramentu miłosierdzia, by odbudować w sobie duchowe piękno dziecka Bożego i lepiej żyć?
Łaska sakramentu Eucharystii i Pokuty pomaga wzrastać w wierze, a jej dopełnieniem jest Sakrament Bierzmowania, który prowadzi do świadomego i dojrzałego życia w wierze. Sakrament ten przyjęło 20 uczniów III klasy gimnazjum.

Swojej łaski Pan Bóg udzielał również w naszej wspólnocie poprzez sakrament małżeństwa, który przyjęło 7 par młodych. Są one nadzieją, że skarb wiary zostanie przekazany następnym pokoleniom.

Bóg przygotował również dla każdego z nas dom, trwały i szczęśliwy, związany z naszym ostatecznym przeznaczeniem. W tym roku bramy wieczności przekroczyło 11 naszych parafian. Pięknym świadectwem wiary w życie wieczne i w tajemnicę świętych obcowania jest nie tylko dbałość o groby najbliższych, ale także, mocno zakorzenione w naszej wspólnocie parafialnej, duchowe dary dla zmarłych: modlitwa, wypominki, Msze św. ofiarowane z prośbą o szczęśliwą wieczność dla nich.

Mijający rok pozostawił również pewne ślady materialne.
*W kancelarii parafialnej wykonano dodatkową szafę, która stanowi równocześnie zabudowę kanału grzewczego prowadzącego z kotłowni do kościoła.
*Zakupiono przenośny (do założenia na ramię) zestaw nagłaśniający na pogrzeby (ufundowany z ofiar składanych przy wypominkach).
*Szaty liturgiczne uzupełniono o 2 ornaty (zielony i fioletowy) oraz kapę maryjną.
*Naczynia liturgiczne uzupełniono o komplet do udzielania chrztu oraz patenę komunijną.
*Wykonano konstrukcje ołtarzy na Boże Ciało.
*Wykonano nowe gabloty do przedsionka kościoła.
*Odrestaurowano figurę procesyjną Matki Bożej Niepokalanej.
*Dla potrzeb prac ogrodowych zakupiono nożyce elektryczne do przycinania krzewów.

*Wykonano podbitki przy dachu plebanii od strony północnej i południowej oraz podbitki przy dachu zakrystii od strony południowej.
*Wybudowano zadaszenie nad wejściem do plebanii i łazienki parafialnej (sfinansowane z ofiar składanych podczas wizyty duszpasterskiej)
*Poszerzono chodnik procesyjny przy plebanii po stronie wschodniej.

Koniec roku, to okazja do wyrażenia wdzięczności wobec wszystkich, którzy czynnie uczestniczą w życiu parafii. Oprócz ofiar pieniężnych, składanych podczas Mszy św. niedzielnych, wiele osób świeckich systematycznie ofiaruje swój czas i wysiłek dla wspólnoty parafialnej.

Pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność, za ten dar osobistego zaangażowania.
Słowa podziękowania kieruję do wszystkich grup działających w parafii: służby liturgicznej – ministrantów i lektorów oraz Pana Kościelnego i Pani Organistki, a także szafarzy Komunii św. i osób noszących feretrony na procesjach, Dziewczęcej Służby Maryjnej, Kolędników Misyjnych, Młodzieżowej Grupy Apostolskiej, Straży Honorowej NSPJ, Rycerstwa Niepokalanej, Apostolatu Maryjnego, Róż Różańcowych, Chóru, Rady Parafialnej, wszystkich osób prowadzących śpiewy, czuwania i adoracje.
Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich troszczących się o porządek i estetykę naszej świątyni i jej otoczenia, począwszy od systematycznego organizowania kolejki do sprzątania, poprzez cotygodniowe prace porządkowe, koszenie trawników, przygotowanie Grobu Pańskiego, Ciemnicy, ołtarzy na Boże Ciało, szopek bożonarodzeniowych i choinek.
Słowa podziękowania kieruję do osób, które dbają o czystość strojów liturgicznych, bielizny ołtarzowej i obrusów, o kwiaty i dekoracje w kościele i przy grocie Matki Bożej.
Słowa wdzięczności pragnę wyrazić wobec osób podejmujących systematyczną troskę o rozprowadzanie czasopism religijnych, aktualizowanie tablicy ewangelizacji wizualnej przy kościele, ogród przykościelny, transport żywności unijnej i organizowanie pomocy dla potrzebujących rodzin w ramach Caritas, prowadzenie parafialnej strony internetowej, czy kuchnię na plebanii.
Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich osób, które pomagały w pracach przy budowie zadaszenia przy plebanii i innych pracach remontowych oraz do angażujących się w przygotowanie wydarzeń okolicznościowych, takich jak  piknik parafialny, dzień Seniora czy wreszcie pokaz sztucznych ogni po Pasterce.

Za otwartość i życzliwość, za to, że zawsze można na Was liczyć, Bóg zapłać!
Ks. Proboszcz

Nieodłącznym elementem liturgii świąt Bożego Narodzenia jest Msza św. pasterska, która podobnie jak w poprzednich latach zgromadziła w naszej świątyni wielu parafian i gości. Rozlegające się w nieoświetlonym kościele dźwięki Jutrzni, a następnie pierwszej kolędy składają się na niepowtarzalną atmosferę nocy Narodzenia Pańskiego.

  

Pasterkę, której przewodniczył ks. Wojciech Sroka, poprzedziło odśpiewanie przez chór parafialny Jutrzni adwentowej. Radosny i uroczysty charakter liturgii podkreślił nie tylko śpiew kolęd i pastorałek, ale także odświętny wystrój kościoła i jego otoczenia. O zbawczych wydarzeniach sprzed ponad dwóch tysięcy lat przypominać nam będą przez cały okres Bożego Narodzenia dwie szopki - jedna urządzona w kościele, zaś druga na wolnym powietrzu. Po Mszy św. mogliśmy obejrzeć wspaniały pokaz fajerwerków przygotowany dla uczczenia uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Zobacz zdjęcia!

    Od 14 grudnia diecezja tarnowska cieszy się z dwóch nowych biskupów. W tę radość włącza się, jako cząstka diecezji, także nasza parafia.

    Jednak nasza wspólnota ma również własny, nieco podobny - choć może na mniejszą skalę - powód do radości. W piątek, 13 grudnia, w tarnowskiej katedrze odbyła się uroczystość błogosławieństwa nowych lektorów. Podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył Ks. Infułat Adam Kokoszka, zostali włączeni do grona lektorów dwaj najstarsi ministranci z naszej parafii: Mateusz Michalski i Dominik Starostka. Wcześniej uczestniczyli w kursie lektorskim, organizowanym w ramach dekanalnej szkoły lektora. Życzymy im wytrwałości w podjętych zobowiązaniach i zaangażowania w posługę Słowa Bożego przez najbliższe lata.

    Jest już tradycją, że w Okresie Bożego Narodzenia pukają do domów kolędnicy misyjni. W tym roku w diecezji tarnowskiej już dwudziesty pierwszy przemierzali wioski i miasta, by dzielić się radością z pamiątki narodzin Zbawcy świata.

     Kolędnicy misyjni przychodzą, aby nam przypomnieć, że Chrystus narodził się dla wszystkich, a wielu jeszcze Go nie zna. Kolęda misyjna jest też wsparciem projektów realizowanych przez misjonarzy. W tym roku kolędnicy misyjni zebranymi ofiarami wspierają kilka nowych i kontynuację starych projektów związanych z pracą księży, sióstr i świeckich wśród dzieci z Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Boliwii, Brazylii, Peru i Republiki Konga oraz Demokratycznej Republiki Konga w ramach funduszu PDMD. Szczegółowy opis projektów znajduje się TUTAJ.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, który to dzień jest patronalnym świętem DSM, odbyło się uroczyste przyjęcie dziewczynek do Służby Maryjnej. Osiem najmłodszych kandydatek otrzymało z rąk Księdza Proboszcza symbole przynależności do DSM: niebieskie pelerynki oraz cudowne medaliki z wizerunkiem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.

Obecnie grupa Dziewczęcej Służby Maryjnej w naszej parafii liczy 27 dziewcząt. Przyjęcie do grona tej wspólnoty zostało poprzedzone rocznym przygotowaniem. W tym czasie kandydatki brały udział w spotkaniach formacyjnych prowadzonych przez animatorki. Poznawały też zadania, jakie powinny wypełniać, służąc w Kościele jako Dzieci Maryi.

Zobacz zdjęcia!


  Adwent, to czas radosnego oczekiwania. Dzisiaj jest coraz mniej okazji do czekania. Wolimy mieć wszystko od razu, natychmiast. Kiedyś ludzie żyjący w oddaleniu tęsknili za sobą i czekali na listy. Teraz w jednej chwili mogą otrzymać wiadomość z drugiego końca świata, mogą się zobaczyć, kiedy tylko zechcą.

Mimo to chcieliśmy przeżywać we wspólnocie modlitewnej nasze czekanie na Boże Narodzenie, zapalając co niedzielę na adwentowym wieńcu jedną świecę więcej.

W czasie Rorat, które w naszym kościele odbywały się w dni powszednie o godz. 17.00, rozważaliśmy treści zawarte w haśle: „uBoga droga” – „Skarby niebieskie” – „Tyle masz, ile dasz”, poznając historię życia świętych i błogosławionych, którzy sami żyjąc ubogo, otwierali swoje serca dla najbiedniejszych i gromadzili skarby "u Boga".
 

Od 7 września, po skompletowaniu potrzebnych dokumentów, trwały prace przy budowie zadaszenia nad wejściem do budynku plebanii oraz nad wejściem do parafialnej łazienki i salki duszpasterskiej. Nowy dach nad wejściem do tych pomieszczeń pozwoli podczas zimy uniknąć zagrożenia, jakie powodował śnieg spadający z głównego dachu plebanii - z dużej wysokości - wprost na schody. W prace te włączyła się liczna grupa parafian. Fundament pod filary nośne przygotowali panowie: Emil Ocłoń, Tadeusz Skórka, Piotr Ocłoń, Janusz Zabawa, Bogdan Tyrka, Maciej Michałek. Murowaniem filarów zajmowali się P. Emil Ocłoń i P. Andrzej Kamiński a prace wykończeniowe przy filarach wykonali panowie Augustyn Rzepka i Marcin Rzepka. 45 m2 desek na podbitkę pomalował P. Kazimierz Marczyk. Rusztowania przygotował P. Janusz Chrobak i pracownicy jego firmy, w tym nasi parafianie - panowie: Grzegorz Graniczkowski, Piotr Chrobak, Kazimierz Chrobak i Bartosz Kępa. Pracownicy firmy budowlanej P. Janusza Chrobaka wykonali także instalację kanalizacyjną odprowadzającą wodę z rynny.

Od dawna wiadomo, że najlepiej łączyć przyjemne z pożytecznym. Potwierdzeniem tej zasady były jesienne porządki w przykościelnym parku, których, jak co roku, chętnie podjęła się młodzież - uczniowie kl. VI oraz I, II i III gimnazjum. Grabiąc zeschłe liście młodzież świetnie potrafiła łączyć kilkugodzinną, wymagającą znacznego wysiłku fizycznego pracę z sympatyczną zabawą.

Bardzo dziękuję młodzieży, która odpowiedziała na prośbę! Mam też nadzieję, że w najbliższym czasie niekt nie wymyśli gry komputerowej „GRABIENIE LIŚCI” i to realne nadal pozostanie dobrą jesienną atrakcją.

Ks. Wojciech
 
 

Przedstawiciele Róż Różańcowych naszej parafii wzięli udział XIII Diecezjalnym Spotkaniu Misyjnym Róż Różańcowych diecezji tarnowskiej, które miało miejsce 26 października w sanktuarium Matki Bożej w Okulicach. Zgromadziło się na nim ponad 1200 członkiń i członków grup różańcowych z 68 parafii naszej diecezji.

Wraz z ks. inf. Zdzisławem Sadko, który przewodniczył Mszy św. i wygłosił kazanie, Eucharystię koncelebrowało 29 kapłanów. Do uczestników skierował słowo także ks. Roman Majoch – kustosz Okulickiego Sanktuarium.W sobotę, 12 października odbył się wyjazd rekreacyjny, w którym wzięła udział młodzież z Grupy Apostolskiej oraz kilku Lektorów. Głównym celem był Łopień (951 m n.p.m.) w Beskidzie Wyspowym. Pierwszy przystanek miał miejsce w Tropiu, gdzie, po przepłynięciu promem Zalewu Czchowskiego, udaliśmy się do zabytkowego, romańskiego kościoła i uczestniczyliśmy we Mszy św.
 

Dalsza podróż okazała się także „podróżą w czasie” z XI do XXI wieku, bo kolejny kościół, jaki nawiedziliśmy, to najnowsza świątynia w naszej diecezji - kościół pod wezwaniem Bł. Jana Pawła II w Słopnicach Dolnych, który jeszcze jest w trakcie budowy.
 

W tej samej miejscowości, w rejonie Zaświercze, rozpoczęliśmy wędrówkę na Łopień, starając sie wybierać w labiryncie leśnych dróg tę właściwą – prowadzącą ku szczytowi. „Przerwę kanapkową” spędziliśmy przy domku myśliwskim, który został wybudowany na przełomie lat 60-tych i 70-tych przez członków Koła Łowieckiego „Hubert” z Tymbarku.
 

Na szczycie, który zdobyliśmy około godz. 15.00, mogliśmy cieszyć się pięknym widokiem na pobliskie góry: Ćwilin i Śnieżnicę. W trakcie całej wędrówki wielkim powodzeniem cieszyły się „orzeszki” buczynowe, które tutaj są za darmo!
 

Ze szczytu zeszliśmy do Przełęczy Rydza Śmigłego w Chyszówkach i nad pobliskim strumykiem urządziliśmy sobie mały odpoczynek przy ognisku. Był więc wspólny śpiew przy akompaniamencie gitar i smaczne kiełbaski... W drodze do autobusu okazało się jeszcze, że... potrafimy świetnie się dogadywać z pasącym się przy drodze stadkiem owiec i kóz, które nie tylko pozwoliły do siebie podejść, ale nawet - okazując swoje zaufanie - pozowały do zdjęcia.

    Dnia 28.09.2013 r. odbyła się wycieczka Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Dziewczęcej Służby Maryjnej do Szczawnicy i Krościenka, na którą zabrał nas Ksiądz Proboszcz. Po zaparkowaniu autobusu w Jaworkach, wyruszyliśmy całą grupą do Wąwozu Homole, gdzie wszyscy nieźle się bawili wpadając co jakiś czas w błotko i brudząc sobie buty :) Trasa turystyczna w Wąwozie Homole zakończyła się wejściem w małych grupach na wysoką i stromą skałę. Po zejściu do parkingu udaliśmy się do Szczawnicy i z uśmiechem na twarzy (a niektórzy z zasłoniętymi oczami) wyjechaliśmy wyciągiem krzesełkowym na Palenicę. Tam głównym punktem rozrywki była wózkowa zjeżdżalnia grawitacyjna.

Członkowie Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ z naszej parafii uczestniczyli w piątek 20 września br. w organizowanej co roku pielgrzymce diecezjalnej Arcybractwa. Tym razem miejscem spotkania modlitewnego była Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i Św. Jakuba w Brzesku. Czuwanie rozpoczęło się o godz. 18.00 Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył Bp Władysław Bobowski. Kolejne punkty programu obejmowały: poczęstunek, Adorację Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski, przyjęcie nowych członków, Drogę Krzyżową, błogosławieństwo i rozesłanie. Naszą parafię reprezentowało 20 osób.

    15 sierpnia czcimy Maryję jako Matkę Boską Zielną. W duchu wdzięczności przynosimy wiązanki zbiorów i składamy u stóp Tej, którą przed kilkoma miesiącami prosiliśmy jako Matkę Siewną o błogosławieństwo, by wzrosło zasiane ziarno i wydało hojny plon. Mamy za co dziękować, bo przecież nawałnice i groźne gradowe burze, o których niejednokrotnie słyszeliśmy w mediach, nas szczęśliwie nie dotknęły.
    Bardzo potrzeba zachowania świadomości, że nie wszystko zależy od nas, od naszego sprytu i zaradności, że obfitość plonów i chleba na stole zależy także od Bożego błogosławieństwa.

11 sierpnia przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej uroczystość odpustową ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego. Sumę odpustową celebrował o. Kazimierz Głaz ze Zgromadzenia Redemptorystów, on również wygłosił kazanie. Liturgię uświetniła Orkiestra Sanktuaryjna z Tuchowa, która po Mszy św. wystąpiła z krótkim koncertem. W przygotowanie i przebieg uroczystości odpustowej włączyło się wiele osób, którym serdeczne podziękowania złożył ks. proboszcz Wojciech Sroka.

Piesza pielgrzymka do Tuchowa odbyła się w tym roku w zmienionym terminie - wyruszyliśmy w sobotę rano. Grupa pielgrzymkowa liczyła 95 osób, czyli o 21 więcej, niż w roku ubiegłym. Niebo nieco pochmurne pozwoliło na wędrowanie bez wielkiego zmęczenia, co sprzyjało także atmosferze modlitwy i śpiewu.
Obok domu Państwa Pieczonków spotkaliśmy, zmierzających również do Tuchowa, pielgrzymów ze Zbylitowskiej Góry, którzy życzliwie nas pozdrawiali. My zaś, także okazując życzliwość, pozwoliliśmy się wyprzedzić.

30 maja przeżywaliśmy w naszej wspólnocie uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, która zawsze przypomina nam o tajemnicy obecności Chrystusa wśród nas pod postaciami Chleba i Wina. Wyrazem naszej wiary jest tradycyjna procesja eucharystyczna, odbywająca się po drogach parafii. Udział w niej jest nie tylko publicznym oddaniem czci Chrystusowi, ale także zaproszeniem skierowanym do Niego, aby przechodząc wśród naszych domostw, błogosławił wszystkim mieszkańcom

 

29 maja 2013 r. minęło dokładnie 20 lat od dnia, w którym ks. Wojciech Sroka otrzymał sakrament kapłaństwa z rąk ówczesnego biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego. W dniu jubileuszu zgromadziliśmy się w naszym kościele, aby modlić się w intencji ks. Wojciecha i złożyć mu życzenia.

26 maja 2013 r. odbył się kolejny piknik parafialny zorganizowany przy kościele w Świebodzinie. Rozpoczął się on nabożeństwem majowym odprawionym przy Grocie Matki Bożej z Lourdes. Wbrew nie najlepszej prognozie pogody na niedzielne popołudnie, pod koniec modlitwy słowami Litanii Loretańskiej zza chmur wyjrzało słońce, które towarzyszyło nam podczas niemal całego wspólnotowego spotkania.

„Niezpomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia Pierwsza Komunia Święta, dzień który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu. Eucharystia, ustanowiona przez Chrystusa w przeddzień Jego Męki, podczas Ostatniej Wieczerzy, jest Sakramentem Nowego Przymierza, jest największym z Sakramentów. W tym Sakramencie Pan Jezus pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem naszych dusz. Dzieci po raz pierwszy przyjmują ten Sakrament uroczyście - właśnie w dniu Pierwszej Komunii Świętej - ażeby potem móc Go przyjmować jak najczęściej i w ten sposób pozostawać w zażyłej przyjaźni z Panem Jezusem. (...)

Możemy się stać ludźmi wielkiej świętości, jeśli tylko będziemy tego chcieli”
 Matka Teresa z Kalkuty
 

13 maja 2013 roku w kościele pw. Świętego Józefa Rzemieślnika w Tarnowcu młodzież z naszej parafii, oraz parafii: w Porębie Radlnej, Zawadzie, Tarnowcu i Łękawce przyjęła sakrament bierzmowania z rąk ks. biskupa Janusza Kalety.

Ks. Biskup w kazaniu wspomniał o darze Ducha św. i o odpowiedzialności dojrzałego katolika, oraz o rozważnym przejściu po drodze dorosłego życia.

    Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, jest okazją do wyrażenia wdzięczności Maryi za Jej wielowiekową obecność w naszym narodzie i opiekę nad nim. Jest także okazją do refleksji nad znaczeniem i wartością w obecnych czasach słowa Ojczyzna i Patriotyzm.
    Do takich uczuć i przemyśleń zaprosili mieszkańców naszej wspólnoty parafialnej nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Świebodzinie, prezentując na scenie „dolnego kościoła” akademię religijno-patriotyczną.

Miło nam poinformować, że w organizowanej przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna trzeciej edycji konkursu na najwyższą i najpiękniejszą palmę, nasi parafianie zajęli czołowe miejsca. Pierwsze miejsce w kategorii „najwyższa palma” zdobyli Państwo Michałkowie a drugie Państwo Kamińscy. Pierwsze miejsce w kategorii „najpiękniejsza palma” zdobyli Państwo Budzikowie. Prace oceniała komisja w składzie: Jolanta Kuczera - Stankowska, Alicja Podstawska - Knapik, Natalia Pyrda.

Informacje na stronie Gminy Pleśna

Zdjęcia - nagrody

Zdjęcia z Niedzieli Palmowej

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona jest w roku liturgicznym 9 miesięcy przed Świętami Bożego Narodzenia, czyli 25 marca. W tym roku jednak, z uwagi na trwający w tym czasie Wielki Tydzień, została przeniesiona na dzień 8 kwietnia. Uroczystość ta przybliża nam Boga, który zstępując w łono Niepokalanej Matki, staje się człowiekiem podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu.

Z Uroczystością Zwiastowania Pańskiego związany jest w Kościele katolickim Dzień Świętości Życia. Ma on przypominać, że życie jest darem samego Boga oraz pobudzać do szacunku dla życia własnego i innych ludzi, począwszy od oczekujących na dzień narodzin, aż po najbardziej sędziwych.
Cenną inicjatywą podejmowaną z tej okazji jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Polega ona na otoczeniu modlitewną opieką jednego dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Osoba podejmująca duchową adopcję przez dziewięć miesięcy odmawia jeden dziesiątek różańca oraz specjalną modlitwę, w której poleca Panu Bogu poczęte dziecko oraz jego rodziców prosząc, aby przyjęli je z miłością i dobrze wychowali.
 
W naszej parafii deklarację duchowej adopcji złożyło 25 osób.

Najważniejszą częścią celebracji Triduum Paschalnego jest Liturgia Wigilii Paschalnej - czas świętowania Zmartwychwstania Chrystusa. Dawniej Wielka Niedziela rozpoczynała się poranną Mszą, Rezurekcją, którą zapowiadało uroczyste bicie w dzwony, głoszące, że Chrystus zmartwychwstał. Obecnie liturgia ta jest odprawiana w wielkosobotni wieczór.

W naszej parafii celebracja rozpoczęła się o godzinie dwudziestej od liturgii światła. Przewodniczył jej ks. Piotr Smoła, a współcelebransem był ks. Wojciech Sroka. Najpierw na dziedzińcu kościelnym kapłan poświęcił ogień, od którego zapalony został paschał, a następnie – w uroczystej procesji – inne świece przyniesione przez wiernych. Po wyjątkowo bogatej w tym dniu liturgii słowa odbyło się poświęcenie wody i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Następnie wierni uczestniczyli w Eucharystii oraz procesji rezurekcyjnej.

Piękną liturgię tego wyjątkowego dnia ubogacił udział wielu osób, które zaangażowały się w jej przygotowanie: chóru parafialnego, asysty strażackiej, liturgicznej służby ołtarza, osób niosących feretrony podczas procesji i wielu innych. Mimo zimowej aury mogliśmy przeżyć radosny dzień, kiedy Chrystus znów zmartwychwstał dla nas i dla naszego zbawienia.

Zdjęcia - adoracja w Wielki Piątek

Zdjęcia - liturgia Wigilii Paschalnej


Zgodnie z tradycją Świąt Wielkanocnych w Wielką Sobotę w kościołach odbywa się uroczyste poświęcenie pokarmów. Do pięknie przystrojonych koszyczków wkładamy m.in. chleb, jajka, kiełbasę, sól czy chrzan. Wszystko ma swoją symbolikę, o której  powinniśmy pamiętać.

Najważniejszym elementem wielkanocnego koszyka jest jajko - znak nowego życia. W tym szczególnym świątecznym okresie przypomina nam o zwycięstwie życia nad śmiercią. Najbardziej znamiennym symbolem Wielkanocy jest baranek uosabiający zwycięstwo Chrystusa, który jako baranek ofiarny oddał swoje życie za ludzi, by następnie zmartwychwstać i odnieść zwycięstwo nad grzechem, złem i śmiercią.

Niedziela Palmowa, nazywana też Niedzielą Męki Pańskiej, rozpoczyna czas bezpośredniego przygotowania do Wielkanocy. W swej wymowie łączy radość z tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, któremu towarzyszył entuzjazm tłumów, z zapowiedzią Męki i Ukrzyżowania Chrystusa.

Pamiątką uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy są gałązki palmowe i palmy, które przynosimy tego dnia do kościoła. Uroczysta Msza św. z poświęceniem palm odbyła się w naszej parafii o godzinie 10.30. Zimowa, mroźna pogoda nie pozwoliła wprawdzie na urządzenie procesji na zewnątrz kościoła, ale nie przeszkodziła wielu rodzinom w przygotowaniu pięknych palm. Podczas liturgii eucharystycznej opis Męki Pańskiej śpiewali: Adrian Starostka, Filip Wiejacki i Kamil Chrobak. Ubogaceniem celebry był również śpiew chóru parafialnego.

2 marca rozegrany został Dekanalny Turniej Piłki Nożnej Halowej Liturgicznej Służby Ołtarza. Nasi ministranci wystąpili w kategorii szkół podstawowych, w której rywalizowało 6 drużyn. W pierwszym meczu odnieśli wysokie zwycięstwo nad drużyną z parafii Św. Maksymiliana z Tarnowa (8:0). Wygrali także drugi mecz, z ministrantami z Zawady (2:1), jednak w trzecim meczu silniejsza okazała się drużyna z Klikowej (0:3). Ostatecznie nasza drużyna zdobyła II miejsce w dekanacie Tarnów-Południe.

14 marca 2013 roku większość ludzi na świecie zapamięta jako pierwszy dzień pontyfikatu Papieża Franciszka, jednak Mikołaj, Mateusz i Paweł pewnie zapamiętają, że tego dnia zostali ministrantami. Ci trzej chłopcy od początku Adwentu, jako Aspiranci, nosili już komże ministranckie i asystowali przy ołtarzu podczas nabożeństw, jednak nie spełniali jeszcze funkcji liturgicznych. Podczas czwartkowego nabożeństwa publicznie wyrazili pragnienie pełnienia zaszczytnej służby przy ołtarzu i otrzymali specjalne błogosławieństwo. Przyjęli także uroczyście pełny strój ministrancki, czyli komżę wraz z sutanką i kapturkiem. Liczba ministrantów w naszej parafii powiększyła się więc do siedemnastu.

REKOLEKCJE (17 - 20 marca 2013r.)
* prowadzi Ks. Wiesław Czaja
 
PROGRAM:

Niedziela – 17. 03. 2013r.
8.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
10.30 - Msza św. z nauką dla wszystkich
      * Po Mszy św. Droga Krzyżowa
15.30 - „Gorzkie Żale” z kazaniem pasyjnym
      * Msza św.
      * Nauka stanowa dla młodzieży

Poniedziałek – 18. 03. 2013r.
8.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
9.30 - „Szkoła śpiewu” dla uczniów szkoły podstawowej
10.00 - Msza św. i nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej
18.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
Po Mszy św. nauka stanowa dla małżonków i rodziców

Wtorek (19. 03. 2013r.) Dzień spowiedzi rekolekcyjnej
8.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
        * Po Mszy św. spowiedź do godz. 10.00
13.00 - Droga Krzyżowa dla uczniów szkoły podstawowej
13.30 - Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej i spowiedź
14.00 - 18.00 - Spowiedź (przerwa w spowiedzi od godz.16.00 do 16.30)
18.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich

Środa (20. 03. 2013r.)
8.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
9.30 - „Szkoła śpiewu” dla uczniów szkoły podstawowej
10.00 - Msza św. i nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej
18.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich.


   W dniu 1 marca 2013 r. Drogę Krzyżową poprowadziła młodzież z naszej parafii, przygotowywująca się do sakramentu bierzmowania, podejmując tę inicjatywę z zaangażowaniem i radością. Nabożeństwo to związane było z poświęceniem i wręczeniem młodzieży krzyży, które są nie tylko pamiątką bierzmowania, ale także znakiem, że sakrament bierzmowania jednoczy nas bardziej z Jezusem Chrystusem, że bycie świadkiem Chrystusa często wiąże sie z trudem i ofiarą.

    Sakrament bierzmowania, który w tym roku wyznaczony został na dzień 13 maja, jest szczególnym wydarzeniem dla wspólnoty parafialnej, a tym bardziej dla samych kandydatów. „W końcu sakrament bierzmowania przyjmujemy tylko raz i jest on bardzo ważny, gdyż zostajemy dojrzałymi chrześcijanami” – zauważa Kasia.
Dlatego potrzebna jest modlitwa za naszą młodzież, aby nigdy nie zeszła z drogi, której symbolem jest KRZYŻ i w życiu chrześcijańskim zawsze cechowała się prawdziwą dojrzałością.

„Ojcze nasz, zatroskani o młodzież, prosimy Cię o szczególne dla niej łaski...”


W niedzielę 13 stycznia odbył się w naszej parafii Dzień Seniora połączony ze spotkaniem opłatkowym. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., którą w intencji wszystkich osób starszych i chorych z naszej wspólnoty odprawił ks. Wojciech Sroka. Następnie młodzież z grupy apostolskiej przedstawiła jasełka dedykowane w szczególności seniorom. Bohaterów spotkania uhonorowali swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych: pan Stanisław Burnat, wójt gminy Pleśna, oraz pani Marta Rzepa, zastępca wójta.